Δείτε εδώ το πολύ ιδιαίτερο cover της Archy Jay στο θέμα του ‘The Walking Dead’: